fjrigjwwe9r4tbl_content:content

Onze leveranciers


Werkingssfeer

ikwileenmotor.nl biedt de mogelijkheid aan gebruikers om motor gerelateerde artikelen aan te schaffen op de site, in het bijzonder kleding en accessoires. Ikwileenmotor.nl handelt namens en in naam van verschillende aanbieders. De werkzaamheden van ikwileenmotor.nl bestaan uit het begeleiden en adviseren bij het aankopen. De artikelen worden betaald en geleverd inclusief de daarbij horende garanties door de leverancier.


Kopen via de website ikwileenmotor.nl

De website helpt de klant bij het vinden en aanschaffen van producten en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De klant is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten op deze Website, met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn / haar klantnaam en wachtwoord. Hij / zij garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem / haar correct en accuraat is. Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden voor weigering van toegang van de klant tot de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of tot de andere functionaliteiten van de Website.


Aansprakelijkheid ikwileenmotor.nl

De klant erkent dat ikwileenmotor.nl handelt als tussenpersoon namens en in naam van de aanbieders. ikwileenmotor.nl zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot goederen die de klant heeft gekocht bij een of meer aanbieders. ikwileenmotor.nl is niet aansprakelijk als en voor zover de klant in staat is zijn / haar schade te claimen onder een verzekeringspolis.


Gebruiksvoorwaarden

De informatie, software, producten en diensten die op www.ikwileenmotor.nl worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ikwileenmotor.nl kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op www.ikwileenmotor.nl aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal ikwileenmotor.nl en / of de aanbieder aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.