fjrigjwwe9r4tbl_content:content
Deze disclaimer bevat de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website van ikwileenmotor.nl.

Aansprakelijkheid:
Ikwileenmotor.nl probeert ervoor te zorgen dat de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk is. De website kan echter onbewust over foutieve informatie beschikken. Ikwileenmotor.nl geeft geen bevestiging of garantie ten aanzien van de informatie waarover de website beschikt en behoudt zich het recht voor om de website en de gebruiksvoorwaarden die hierbij van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te corrigeren, te veranderen en/of te verwijderen. Ikwileenmotor.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van de website en verstrekte informatie op de website uit.

Advertenties en aanbiedingen op ikwileenmotor.nl worden geplaatst door derden en ikwileenmotor.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of correctheid van de door derden geplaatste advertenties en aanbiedingen geheel uit. Alleen de bezoekers zijn verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie gepubliceerd op ikwileenmotor.nl. Ikwileenmotor.nl is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, van welke aard en door elke oorzaak dan ook, ten gevolge van het gebruik van de aanbiedingen, advertenties en informatie verkregen via de website.

Links:
Op ikwileenmotor.nl staan diverse links die verwijzen naar andere websites. Ikwileenmotor.nl geeft geen bevestiging en garantie ten aanzien van de informatie op deze websites en sluit elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit. Dit geldt ook voor de informatie op websites die naar de website van ikwileenmotor.nl verwijzen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van ikwileenmotor.nl mogen de inhoud en vormgeving, zoals teksten en afbeeldingen van deze website niet gekopieerd worden.